Design produktion
Helen Skinner

PAPPERSKONSERVATOR Helen Skinner utför konserverings- och restaureringsarbeten av konst och andra alster på papper. Ateljén ger även råd i preventiv konservering. De arbeten som utförs är av mycket varierat slag: från moderna konstverk i stora format till historiska tapetinteriörer. Teckningar, grafik och små inramade konstverk är andra exempel. Ateljén anlitas också som konsult åt museer, arkiv och institutioner – det kan handla om gamla kartor, ritningar och historiskt värdefulla dokument.

Kunskap kostar, men okunnighet kostar i slutänden mer!
Det finns inget generellt svar på hur mycket en konservering eller restaurering kostar, men ett svårt skadat verk kostar alltid mer att restaurera än om du låter behandla det i tid. Du kan också göra mycket själv i form av förebyggande åtgärder. På så sätt sparar du både tid och pengar – och kanske ovärderliga konstverk!

Behöver någon du känner hjälp av en papperskonservator?