Design produktion
Helen Skinner

Papperskonservator Helen Skinner konserverar och restaurerar alla typer av pappersbaserade alster.

Att konservera är att bevara. Preventiv konservering är det mest effektiva sättet att bevara vårt kulturarv. En stor del av professionellt konserveringsarbete handlar om rengöring.

Papperskonservator Helen Skinner ger också gärna råd åt både privatpersoner och utställare om hur konst på papper bör hanteras, vilka material som är lämpliga för inramning och förvaring, hur verken bäst transporteras och i vilken miljö papper mår allra bäst.

Annars är det stående rådet att ingripa så lite som möjligt. Det engelska uttrycket "When in doubt – don't" är en bra regel att följa om du är osäker. Men var noga med att kontrollera verken regelbundet. Skador uppstår oftast av ovarsam hantering, oprofessionell inramning eller olämplig förvaring.

Att tänka på vid inramning

Helen SkinnerAnvänd ej syrahaltiga inramningsmaterial.

Helen SkinnerAnvänd ramar med
skyddande glas.

... och vid hängning

Helen SkinnerHäng inte konstverket
nära fukt i någon form.

Helen SkinnerFörsök hålla en jämn
temperatur i det rum där konstverket förvaras.

Helen SkinnerUndvik direkt solljus
eller stark belysning på konstverket.