Design produktion
Helen Skinner

Helen Skinner AB grundades 1984 av Helen Skinner, ACR (Accredited conservator-restorer). ACR är en ackreditering som utfärdas av Icon (The Institute of Conservation) och ger kunden en garanti på att konservatorn bland annat:
link listföljer yrkets professionella riktlinjer
link listtar ansvar för bevarandet av vårt kulturarv
link listhar visat förmåga att identifiera och utföra behandlingar på
en hög nivå
link listkan ge korrekta svar i frågor om konservering/restaurering

Helen Skinner AB är medlem i följande organisationer:
Icon The Institute of Conservation
IIC The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
NKF Nordiska Konservatorförbundet
NPH Föreningen Nordiska Pappershistoriker