Design produktion
Helen Skinner
Helen Skinner
Vänster pil

1/3

Höger pil

Äldre handkolorerad karta. Inramning med felaktig baksideskartong har missfärgat papperet. De bruna papperstejperna som vikts runt glaset i inramningen har spänt papperet och orsakat sprickor i kartan.
För att uppfatta kartans information och till fullo uppskatta dess estetiska värde avlägsnades alla tejper och papperet blektes varsamt.

Arrow1. Före restaurering. Notera skadan i övre vänster hörn. Tejpen på baksidan har orsakat den missprydande ljusa mittenranden på framsidan.