Design produktion
Helen Skinner

Papperskonservator Helen Skinner får uppdrag från många olika håll, exempelvis:

link listprivatpersoner
link listförsäkringsbolag
link listauktionshus och konsthandlare
link listgallerier
link listmuseer (ex Kalmar Konstmuseum, Arkitekturmuseet,
Stockholm)
link listkulturförvaltningar, Landstinget (Stockholm, Helsingborg)
link listRiksdagens arkiv
link listUtrikesdepartementet
link listStatens Fastighetsverk
link listFörsvarshögskolan
link listKungliga Hovstaterna