Design produktion
Helen Skinner

Papperskonservator Helen Skinner konserverar och restaurerar alla typer av pappersbaserade alster.

När skadan redan är skedd låter konservatorn varsamt restaurera verket. Valet av metod beror på typen av skada och dess omfattning, samt verkets materialsammansättning. Det typiska restaureringsarbetet består av följande åtgärder:

link listSvagt papper stabiliseras genom tvätt.
link listMissfärgat papper orsakat av felaktiga inramningsmaterial
kan ofta blekas.
link listPappersbristningar, hål och revor går att ersätta,
komplettera, förstärka.
link listSprött papper lamineras på ett stabilare ark.