Design produktion
Helen Skinner
Helen Skinner
Vänster pil

1/8

Höger pil

Gouache av Endre Nemes. Ett exempel på felaktig hantering som orsakat dragning och sprickor i konstverket. Verket var helt limmat på en tjock syrahaltig kartong. Ovarsam hantering och transport bidrog till allvarliga skador på papper och färgskikt.
Efter att kartongen avlägsnats lagades papperet och saknade färgpartier ersattes (retuscherades).

Arrow1. Före restaurering. Notera sprickor i överkant.