Design produktion
Helen Skinner
Helen Skinner
Vänster pil

1/4

Höger pil

Äldre inramat kopparstick. Detta kopparstick hade starka missfärgningar orsakade av ett tjockt träbakstycke i inramningen. I detta missfärgade skick uppfattar man inte alla detaljer i konstverket.
Här åtgärdades problemet med försiktig blekning.

Arrow1. Före restaurering.