Design produktion
Helen Skinner
Helen Skinner
Vänster pil

1/4

Höger pil

Två kompositioner av Otto G Carlsund. Någon har klistrat ihop två verk: ett i akvarell och gouache, ett i blyerts. Den felaktiga hanteringen har orsakat skador på bägge två.
Med stor försiktighet separerades arken utan att ytterligare skada tillfogades.

Arrow1. Före restaurering. Ett mindre verk sitter fastklistrat på ett större.