Design produktion
Helen Skinner
Helen Skinner
Vänster pil

2/4

Höger pil

Teckning i rödkrita av Tobias Sergel.
Denna kraftfulla teckning hade förvarats oinramad i hög luftfuktighet vilket orsakat fuktfläckar.
Den stora fläcken upptill och de små över hela ytan kunde avlägsnas med varsam blekning.

Arrow2. Baksidan före restaurering. (Samma fläck i vänster övre hörn.)