Design produktion
Helen Skinner
Helen Skinner
Vänster pil

3/6

Höger pil

Pastell av Madeleine Carpentier. Pastellporträtt på papper är känsliga, något som alltför ofta inte respekteras. Vanligt är att man felaktigt ramar dem på samma sätt som oljemålningar. Papperet blir med tiden försvagat av kombinationen felaktiga material och oriktig montering. Till slut spricker det.
Restaurering innebar här att duk och spännram avlägsnades, skador och revor lagades och färgförlust ersattes med försiktig retuschering.

Arrow3. Reva i nedre höger hörn.