Design produktion
Helen Skinner
Helen Skinner
Vänster pil

3/4

Höger pil

Två kompositioner av Otto G Carlsund. Någon har klistrat ihop två verk: ett i akvarell och gouache, ett i blyerts. Den felaktiga hanteringen har orsakat skador på bägge två.
Med stor försiktighet separerades arken utan att ytterligare skada tillfogades.

Arrow3. De två teckningarna separerade.